» אזכרה לינון ירון ז”ל
אזכרה לינון ירון ז”ל

השבוע מלאה שנה לעלייתו בסערה השמימה של אהובינו ינון ירון יוליס ז”ל.
זכרו של חיוכו המתמיד ולבו הטהור ליווה אותנו במשך השנה, ונתן לנו כוח להוסיף בתורה, עבודה וגמילות חסדים. אוהבים ומתגעגעים