» ביקור חיילנו במחנה 80
ביקור חיילנו במחנה 80

נסענו לבקר את חיילנו תומכי הלחימה שנמצאים בטירונות במחנה 80