» ביקור שר הדתות
ביקור שר הדתות

שמחנו לארח השבוע את כבוד השר ר’ יצחק וקנין הי”ו. השר ביקר בבית המדרש והתרשם מהמיצג החדש בספריה המספר את סיפורה של ישיבת הגולן.