ברוך דיין האמת

בלב קרוע ומרותח
מודיעים על פטירתו של תלמידנו האהוב והאוהב אלוקים ואדם

ינון ירון יוליס ז"ל
בנו של בוגר ישיבתנו ר' אבי ושימרית יוליס יבלח"א

יושבים שבעה ביישוב טלמון עד יום חמישי בבוקר כ"ג חשון.
ונזכה ל "ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ"

בית ישיבת הגולן