» גיוס שיעור ב’
גיוס שיעור ב’

ברכת הצלחה לשיעור ב’ היוצאים לשרת את עמם ואת מולדתם.
“יתן ה’ את אויבינו הקמים עלינו נגפים לפניהם. הקב”ה ישמור ויציל את חילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם”