חיילנו הג'ולנצ'יקים באפיית מצות במוצב פגה

חיילנו הגולנצ'יקים במוצב פגה התכוננו לחג