» שיעורים אמונה

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

אורות ישראל פרק ו פסקה ו

הרב אהרון איזנטל · שיעור 81 בסדרה אורות ישראל · כ״ז באדר ב׳ תשע״ו

אורות ישראל פרק ו פסקה ה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 80 בסדרה אורות ישראל · י״ט באדר ב׳ תשע״ו

אורות ישראל פרק ו פסקה ד

הרב אהרון איזנטל · שיעור 79 בסדרה אורות ישראל · י״ב באדר ב׳ תשע״ו

אורות ישראל - פרק ו פסקה א

הרב אהרון איזנטל · שיעור 77 בסדרה אורות ישראל · כ״ח באדר א׳ תשע״ו