חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

כוזרי

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

11 החלק המרגיש

הרב אברהם שילר · שיעור 11 בסדרה שמונה פרקים לרמב"ם · כ״ג בטבת תש״ס

3. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 3 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס