חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

7 תורה לשמה

הרב שי וינטר · שיעור 7 בסדרה ענייני תלמוד תורה · כ״ג בטבת תש״ס

6. פסקה ג

הרב אהרון איזנטל · שיעור 6 בסדרה אורות המלחמה · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי פסקה קג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס