חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

23. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 23 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי נוצרי

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי צה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס