חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שיעור כללי - גדרי שליח

הרב משה לסקר · שיעור 16 בסדרה מסכת קידושין · ד׳ באלול תשע״ב