» שיעורים גמרא

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

35. סוחט

הרב אהרון איזנטל · שיעור 36 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

ברכות, הקדמה

הרב אורי סדן · שיעור 1 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

13. בורר

הרב אהרון איזנטל · שיעור 15 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מבוא למוקצה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 47 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

ברכות - שיעור מס' 7

הרב אורי סדן · שיעור 6 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

מלאכת לש שיעור 2

הרב אהרון איזנטל · שיעור 5 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

36. חליבה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 37 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס