חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ברכות, יב סיון - דף לז עא

הרב אורי סדן · שיעור 18 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

5. אבות ותולדות

הרב אהרון איזנטל · שיעור 7 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

38. חליבה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 39 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

ברכות - שיעור מס' 2

הרב אורי סדן · שיעור 2 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

מסכת ברכות

הרב ישי סמואל · שיעור 10 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

6. אבות ותולדות

הרב אהרון איזנטל · שיעור 8 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס