חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

34. סוחט

הרב אהרון איזנטל · שיעור 35 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

ברכות - שיעור מס' 9

הרב אורי סדן · שיעור 8 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

ברכות - שיעור מס' 17

הרב אורי סדן · שיעור 16 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

35. סוחט

הרב אהרון איזנטל · שיעור 36 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס