חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

14. בורר לאלתר

הרב אהרון איזנטל · שיעור 16 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מבוא למוקצה 2

הרב אהרון איזנטל · שיעור 48 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

25. ברירה בכלים

הרב אהרון איזנטל · שיעור 27 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מסכת ברכות - התורה ככדור

הרב אורי סדן · שיעור 12 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

מלאכת לש שיעור 1

הרב אהרון איזנטל · שיעור 6 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

37. חליבה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 38 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס