חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ברכות, יב סיון - דף לז עא

הרב אורי סדן · שיעור 18 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

15. בורר לאלתר

הרב אהרון איזנטל · שיעור 17 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

ברכות - שיעור מס' 8

הרב אורי סדן · שיעור 7 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

26. מלאכת זורה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 28 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מלאכת לש שיעור 3

הרב אהרון איזנטל · שיעור 60 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

5. אבות ותולדות

הרב אהרון איזנטל · שיעור 7 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

38. חליבה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 39 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס