חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ברכות - שיעור מס' 20

הרב אורי סדן · שיעור 19 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

ברכות - שיעור מס' 9

הרב אורי סדן · שיעור 8 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

28. דש המשך

הרב אהרון איזנטל · שיעור 30 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מלאכת לש שיעור 5

הרב אהרון איזנטל · שיעור 62 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

40. טוחן

הרב אהרון איזנטל · שיעור 41 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

ברכות - שיעור מס' 3

הרב אורי סדן · שיעור 3 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס