» שיעורים גמרא

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

30. דש

הרב אהרון איזנטל · שיעור 31 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מלאכת לש שיעור 6

הרב אהרון איזנטל · שיעור 63 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

ברכות - שיעור מס' 15

הרב אורי סדן · שיעור 14 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

8. סגירת פינות

הרב אהרון איזנטל · שיעור 10 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

41. טוחן

הרב אהרון איזנטל · שיעור 42 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

ברכות - שיעור מס' 21

הרב אורי סדן · שיעור 20 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס