חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מסכת ברכות - התורה ככדור

הרב אורי סדן · שיעור 12 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

10. בורר

הרב אהרון איזנטל · שיעור 12 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

26. מלאכת זורה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 28 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

43. טוחן

הרב אהרון איזנטל · שיעור 44 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מלאכת לש שיעור 3

הרב אהרון איזנטל · שיעור 60 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

ברכות - שיעור מס' 6

הרב אורי סדן · שיעור 5 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

ברכות - שיעור מס' 22

הרב אורי סדן · שיעור 21 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס