חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ברכה על טלית של ציבור

הרב ישי סמואל · שיעור 31 בסדרה הלכות ציצית · ג׳ בטבת תשע״ח

ברכה על טלית שאינה שלי

הרב ישי סמואל · שיעור 30 בסדרה הלכות ציצית · ב׳ בטבת תשע״ח

שימוש במגבונים בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 8 בסדרה הלכות שבת - תשע"ח · כ״ב בכסלו תשע״ח

לבישת הציצית בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 27 בסדרה הלכות ציצית · י״ט בכסלו תשע״ח

הוצאת ציצית בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 26 בסדרה הלכות ציצית · י״ח בכסלו תשע״ח