חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

סוג בד הציצית

הרב ישי סמואל · שיעור 11 בסדרה הלכות ציצית · י״ט במרחשון תשע״ח

שינה עם ציצית בלילה

הרב ישי סמואל · שיעור 10 בסדרה הלכות ציצית · י״ח במרחשון תשע״ח

הורדת והחזרת הציצית

הרב ישי סמואל · שיעור 9 בסדרה הלכות ציצית · י״ז במרחשון תשע״ח

דיני ברכות בציצית

הרב ישי סמואל · שיעור 8 בסדרה הלכות ציצית · ט״ז במרחשון תשע״ח

ברכת טלית קטן

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה הלכות ציצית · ט׳ במרחשון תשע״ח

מלאכת צד

הרב ישי סמואל · שיעור 2 בסדרה הלכות שבת - תשע"ח · ט׳ במרחשון תשע״ח