חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

קדושה בברכת יוצר

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה הלכות קריאת שמע · י״ט באייר תשע״ז

זמן תפילת ותיקין

הרב ישי סמואל · שיעור 1 בסדרה הלכות קריאת שמע · ז׳ באייר תשע״ז

סימן תעג חלק ה'

הרב ישי סמואל · שיעור 8 בסדרה הלכות פסח תשע"ז · ב׳ באייר תשע״ז

הלכות טבילת כלים

הרב ישי סמואל · שיעור 20 בסדרה הלכות איסור והיתר · כ״ח באדר תשע״ז

סימן תעג חלק א'

הרב ישי סמואל · שיעור 4 בסדרה הלכות פסח תשע"ז · כ״ח באדר תשע״ז

סימן תעג חלק ב'

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה הלכות פסח תשע"ז · כ״ח באדר תשע״ז