חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

כוונה במצוות

הרב ישי סמואל · שיעור 7 בסדרה הלכות קריאת שמע · כ״א באייר תשע״ז

כוונה בקריאת שמע

הרב ישי סמואל · שיעור 8 בסדרה הלכות קריאת שמע · כ״א באייר תשע״ז

קדושה בברכת יוצר

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה הלכות קריאת שמע · י״ט באייר תשע״ז

זמן קריאת שמע

הרב ישי סמואל · שיעור 3 בסדרה הלכות קריאת שמע · י״ט באייר תשע״ז

זמן תפילת ותיקין

הרב ישי סמואל · שיעור 1 בסדרה הלכות קריאת שמע · ז׳ באייר תשע״ז

סימן תעג חלק ה'

הרב ישי סמואל · שיעור 8 בסדרה הלכות פסח תשע"ז · ב׳ באייר תשע״ז