חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מצוות הסבה

הרב ישי סמואל · שיעור 7 בסדרה הלכות פסח - תשע"ח · כ״ח באדר תשע״ח

מצוות ארבע כוסות

הרב ישי סמואל · שיעור 6 בסדרה הלכות פסח - תשע"ח · כ״ז באדר תשע״ח

מצוות אכילת מרור

הרב ישי סמואל · שיעור 4 בסדרה הלכות פסח - תשע"ח · כ״ה באדר תשע״ח

מצוות אכילת מצה

הרב ישי סמואל · שיעור 2 בסדרה הלכות פסח - תשע"ח · כ״ד באדר תשע״ח