חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

הלכות קדיש ומניין

הרב ישי סמואל · שיעור 8 בסדרה הבית היהודי · כ״ג בטבת תש״ס

קטניות בפסח

הרב ישי סמואל · שיעור 12 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

סדר ברכות השחר

הרב ישי סמואל · שיעור 3 בסדרה הבית היהודי · כ״ג בטבת תש״ס

הלכות שבת - הלכות קושר

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה הלכות שבת · כ״ג בטבת תש״ס

איסור אכילת דם

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה הלכות כשרות · כ״ג בטבת תש״ס

איסור קטניות בפסח

הרב ישי סמואל · שיעור 13 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס