חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

הלכות שבת - דיני לישה

הרב ישי סמואל · שיעור 19 בסדרה הלכות שבת · כ״ג בטבת תש״ס

שבת - מלאכת קושר

הרב ישי סמואל · שיעור 3 בסדרה הלכות שבת · כ״ג בטבת תש״ס

סדר ברכות השחר

הרב ישי סמואל · שיעור 3 בסדרה הבית היהודי · כ״ג בטבת תש״ס

הלכות שבת - הלכות קושר

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה הלכות שבת · כ״ג בטבת תש״ס

גוי של שבת

הרב ישי סמואל · שיעור 4 בסדרה הלכות שבת · כ״ג בטבת תש״ס