חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

איסור אכילת דם

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה הלכות כשרות · כ״ג בטבת תש״ס

איסור קטניות בפסח

הרב ישי סמואל · שיעור 13 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

הלכות ק"ש

הרב ישי סמואל · כ״ג בטבת תש״ס

מליחת אוכלים בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 2 בסדרה הלכות שבת · כ״ג בטבת תש״ס

איסור דם בביצים

הרב ישי סמואל · שיעור 6 בסדרה הלכות כשרות · כ״ג בטבת תש״ס