» שיעורים הלכה

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

סדר ברכות השחר

הרב ישי סמואל · שיעור 3 בסדרה הבית היהודי · כ״ג בטבת תש״ס

הלכות שבת - הלכות קושר

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה הלכות שבת · כ״ג בטבת תש״ס

איסור אכילת דם

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה הלכות כשרות · כ״ג בטבת תש״ס

איסור קטניות בפסח

הרב ישי סמואל · שיעור 13 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

הלכות ק"ש

הרב ישי סמואל · כ״ג בטבת תש״ס