» שיעורים הלכה

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מליחת אוכלים בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 2 בסדרה הלכות שבת · כ״ג בטבת תש״ס

איסור דם בביצים

הרב ישי סמואל · שיעור 6 בסדרה הלכות כשרות · כ״ג בטבת תש״ס