חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

6. מעשה ממלך וקיסר

הרב איתמר אלדר · שיעור 6 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס

7. מעשה ממלך וקיסר

הרב איתמר אלדר · שיעור 7 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס

8. מעשה ממלך וקיסר

הרב איתמר אלדר · שיעור 8 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס

9. מעשה ממלך וקיסר

הרב איתמר אלדר · שיעור 9 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס

10. מעשה ממלך וקיסר

הרב איתמר אלדר · שיעור 10 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס

11. מעשה ממלך וקיסר

הרב איתמר אלדר · שיעור 11 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס

12. מעשה ממלך וקיסר

הרב איתמר אלדר · שיעור 12 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס

13. מעשה מחיגר

הרב איתמר אלדר · שיעור 13 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס