» שיעורים חסידות

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

8. מעשה ממלך וקיסר

הרב איתמר אלדר · שיעור 8 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס

9. מעשה ממלך וקיסר

הרב איתמר אלדר · שיעור 9 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס

10. מעשה ממלך וקיסר

הרב איתמר אלדר · שיעור 10 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס

11. מעשה ממלך וקיסר

הרב איתמר אלדר · שיעור 11 בסדרה סיפורי מעשיות · כ״ג בטבת תש״ס