» שיעורים מועדים

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

קריאת מגילה על ידי נשים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 66 בסדרה פורים · י״ח באדר ב׳ תשע״ו

מלחמה בעמלק

הרב מנשה וינר · שיעור 29 בסדרה בית מדרש גולני · י״ג באדר ב׳ תשע״ו

שמחה בפורים

הרב ידידיה שביב · שיעור 65 בסדרה פורים · י״א באדר ב׳ תשע״ו

פורים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 64 בסדרה פורים · י׳ באדר ב׳ תשע״ו

פורים

הרב יעקב פייגנבוים · שיעור 63 בסדרה פורים · ד׳ באדר ב׳ תשע״ו

שיעור כללי- מאי חנוכה

הרב אמנון שוגרמן · שיעור 67 בסדרה חנוכה · כ״ו בכסלו תשע״ו

מקום הדלקת החנוכיה

הרב יהושע ון דייק · שיעור 68 בסדרה חנוכה · כ״ו בכסלו תשע״ו