» שיעורים מועדים

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

היתר מכירה

הרב ישי סמואל · שיעור 11 בסדרה מושגי יסוד בשביעית · כ״ז בתמוז תשע״ד

בעור פירות שביעית

הרב ישי סמואל · שיעור 8 בסדרה מושגי יסוד בשביעית · כ״ד בתמוז תשע״ד

אוצר בית דין א

הרב ישי סמואל · שיעור 9 בסדרה מושגי יסוד בשביעית · כ״ד בתמוז תשע״ד

אוצר בית דין ב

הרב ישי סמואל · שיעור 10 בסדרה מושגי יסוד בשביעית · כ״ד בתמוז תשע״ד

שמיטה בזמן הזה

הרב ישי סמואל · שיעור 1 בסדרה מושגי יסוד בשביעית · כ״ד בתמוז תשע״ד

ספיחים

הרב ישי סמואל · שיעור 4 בסדרה מושגי יסוד בשביעית · כ״ד בתמוז תשע״ד