חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מהדרין ומהדרין מן המהדרין

הרב משה לסקר · שיעור 54 בסדרה חנוכה · כ״ז בכסלו תשע״ג

האם שמחים על נצחון

הרב יגאל אריאל · שיעור 55 בסדרה חנוכה · כ״ז בכסלו תשע״ג

הנרות הללו קודש הם

הרב דוד טורנר · שיעור 53 בסדרה חנוכה · כ״ו בכסלו תשע״ג

הדלקת נרות לבחורי ישיבות

הרב יהושע ון דייק · שיעור 51 בסדרה חנוכה · כ״ה בכסלו תשע״ג

הרמבן ומלכות בית חשמונאי

הרב יוסי יפה · שיעור 52 בסדרה חנוכה · כ״ה בכסלו תשע״ג

נר איש וביתו

הרב יהושע ון דייק · שיעור 49 בסדרה חנוכה · כ״ד בכסלו תשע״ג

דמיון ושכל

הרב דוד צוקרמן · שיעור 50 בסדרה חנוכה · כ״ד בכסלו תשע״ג

הלכות הדס

הרב ישי סמואל · שיעור 12 בסדרה סוכות · ח׳ בתשרי תשע״ג

הלכות אתרוג

הרב אהרון איזנטל · שיעור 13 בסדרה סוכות · ח׳ בתשרי תשע״ג