» שיעורים מועדים

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

יום ירושלים

הרב איתן אייזמן · שיעור 6 בסדרה יום ירושלים · כ״ח באייר תשע״א

חמץ בפסח ובמקדש

הרב אברהם שר שלום · שיעור 39 בסדרה פסח · כ״ט באדר ב׳ תשע״א

בין חג הפסח לחג המצות

הרב איתמר אלדר · שיעור 36 בסדרה פסח · כ״ח באדר ב׳ תשע״א

על התשובה

הרב אמנון שוגרמן · שיעור 10 בסדרה אלול וימים נוראים · ח׳ בתשרי תשע״א