חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מהות נס פך השמן

הרב ציון טויל · שיעור 8 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

הדור קיבלוה בימי אחשוורוש

הרב עודד שוגרמן · שיעור 21 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

שיעור כללי - תענית אסתר

הרב נתנאל אריה · שיעור 31 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

פורים וארץ ישראל

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

שם משמואל ליל ד תרעג - 4

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 19 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

גדר חובת השמחה בפורים

הרב אליעזר שנולד · שיעור 15 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

חנוכה

הרב ציון טויל · שיעור 30 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס