» שיעורים מועדים

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

חנוכה

הרב ציון טויל · שיעור 30 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

פסח - מצת מצווה

הרב מנשה שמרלובסקי · שיעור 8 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

נר איש וביתו

הרב יהושע ון דייק · שיעור 9 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

מגילת אסתר 1

הרב ארז לוי · שיעור 22 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת שקלים פורים

הרב נתנאל אריה · שיעור 5 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

פסח - בדיקת חמץ

הרב משה לסקר · שיעור 22 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

הלל והודאה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 20 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

''לעשות פורים'' תיקון גוף

הרב אליעזר שנולד · שיעור 16 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס