» שיעורים מועדים

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פורים וארץ ישראל

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

שם משמואל ליל ד תרעג - 4

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 19 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

גדר חובת השמחה בפורים

הרב אליעזר שנולד · שיעור 15 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס

חנוכה

הרב ציון טויל · שיעור 30 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

פסח - מצת מצווה

הרב מנשה שמרלובסקי · שיעור 8 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

נר איש וביתו

הרב יהושע ון דייק · שיעור 9 בסדרה חנוכה · כ״ג בטבת תש״ס

מגילת אסתר 1

הרב ארז לוי · שיעור 22 בסדרה פורים · כ״ג בטבת תש״ס