חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ביעור והשבתת חמץ

הרב טוביה שלמה בר אילן · שיעור 51 בסדרה פסח · כ״ח באדר ב׳ תשע״ו

מועד צאתך ממצרים

הרב מנשה וינר · שיעור 31 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ז באדר ב׳ תשע״ו

ברכת ביטול חמץ

הרב אורי סדן · שיעור 33 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ז באדר ב׳ תשע״ו

גדרי אפיית מצות

הרב יוני גלר · שיעור 50 בסדרה פסח · כ״ד באדר ב׳ תשע״ו

קריאת מגילה על ידי נשים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 66 בסדרה פורים · י״ח באדר ב׳ תשע״ו

מלחמה בעמלק

הרב מנשה וינר · שיעור 29 בסדרה בית מדרש גולני · י״ג באדר ב׳ תשע״ו

שמחה בפורים

הרב ידידיה שביב · שיעור 65 בסדרה פורים · י״א באדר ב׳ תשע״ו