» שיעורים מועדים

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שיחה לל"ג בעומר

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה ספירת העומר ושבועות · כ״ג באייר תשע״ו

ביעור והשבתת חמץ

הרב טוביה שלמה בר אילן · שיעור 51 בסדרה פסח · כ״ח באדר ב׳ תשע״ו

מועד צאתך ממצרים

הרב מנשה וינר · שיעור 31 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ז באדר ב׳ תשע״ו

ברכת ביטול חמץ

הרב אורי סדן · שיעור 33 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ז באדר ב׳ תשע״ו

גדרי אפיית מצות

הרב יוני גלר · שיעור 50 בסדרה פסח · כ״ד באדר ב׳ תשע״ו