» שיעורים שונות

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פרשת בא

הרב מנשה וינר · שיעור 15 בסדרה בית מדרש גולני · ג׳ בשבט תשע״ו

פרשת וארא

הרב עמוס בדש · שיעור 14 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ה בטבת תשע״ו

פרשת ויחי

הרב מנשה וינר · שיעור 13 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ג בטבת תשע״ו

פרשת ויגש

הרב מנשה וינר · שיעור 11 בסדרה בית מדרש גולני · ט׳ בטבת תשע״ו

פרשת וישב

הרב עמוס בדש · שיעור 10 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ד בכסלו תשע״ו

דרישת המקדש

הרב טוביה שלמה בר אילן · שיעור 9 בסדרה בית מדרש גולני · י״ח בכסלו תשע״ו

פרשת וישלח

הרב מנשה וינר · שיעור 8 בסדרה בית מדרש גולני · י״ד בכסלו תשע״ו