חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

דרישת המקדש

הרב טוביה שלמה בר אילן · שיעור 10 בסדרה בית מדרש גולני · י״ח בכסלו תשע״ו

פרשת וישלח

הרב מנשה וינר · שיעור 8 בסדרה בית מדרש גולני · י״ד בכסלו תשע״ו

פרשת ויצא

הרב עמוס בדש · שיעור 6 בסדרה בית מדרש גולני · ז׳ בכסלו תשע״ו

פרשת חיי שרה

הרב עמוס בדש · שיעור 4 בסדרה בית מדרש גולני · ל׳ במרחשון תשע״ו

פרשת תולדות

הרב מנשה וינר · שיעור 5 בסדרה בית מדרש גולני · ל׳ במרחשון תשע״ו

פרשת וירא

הרב מנשה וינר · שיעור 3 בסדרה בית מדרש גולני · כ׳ במרחשון תשע״ו