» שיעורים שונות

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פרשת ויצא

הרב עמוס בדש · שיעור 6 בסדרה בית מדרש גולני · ז׳ בכסלו תשע״ו

פרשת חיי שרה

הרב עמוס בדש · שיעור 4 בסדרה בית מדרש גולני · ל׳ במרחשון תשע״ו

פרשת תולדות

הרב מנשה וינר · שיעור 5 בסדרה בית מדרש גולני · ל׳ במרחשון תשע״ו

פרשת וירא

הרב מנשה וינר · שיעור 3 בסדרה בית מדרש גולני · כ׳ במרחשון תשע״ו

פרשת לך לך

הרב מנשה וינר · שיעור 1 בסדרה בית מדרש גולני · י״ג במרחשון תשע״ו

נקמה

הרב יגאל אריאל · שיעור 2 בסדרה בית מדרש גולני · י״ג במרחשון תשע״ו