» שיעורים שונות

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

קריאת שמע

הרב שי וינטר · שיעור 7 בסדרה דקדוקים בלשון הקודש · ח׳ בתמוז תשע״ה