חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ספר שמואל ב פרק יג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 35 בסדרה ספר שמואל · כ״ח בשבט תשע״ו

ספר שמואל ב פרק יג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 40 בסדרה ספר שמואל · כ״ח בשבט תשע״ו

פרשת יתרו -הכרת הטוב

הרב יהושע ון דייק · שיעור 118 בסדרה פרשת השבוע · כ״ב בשבט תשע״ו

פרשת בא - החפזון

הרב יהושע ון דייק · שיעור 117 בסדרה פרשת השבוע · ה׳ בשבט תשע״ו

שמואל ב פרקים ט-י

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה ספר שמואל · כ״ז בטבת תשע״ו