חיפוש שיעורים //






שיעורים אחרונים //

שמואל ב - פרק י"ט - כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 41 בסדרה ספר שמואל · כ״ז בסיון תשע״ו

חטא המעפילים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 128 בסדרה פרשת השבוע · כ״ב בסיון תשע״ו

פרק י''ח - מרד אבשלום

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 39 בסדרה ספר שמואל · כ״א בסיון תשע״ו

ברכת כוהנים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 126 בסדרה פרשת השבוע · ז׳ בסיון תשע״ו

שמואל ב פרק טז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 38 בסדרה ספר שמואל · י״ג באייר תשע״ו

שמואל ב פרק טו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 37 בסדרה ספר שמואל · כ״ב באדר ב׳ תשע״ו

שמואל ב' פרק יד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 36 בסדרה ספר שמואל · י״ז באדר א׳ תשע״ו