חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שמואל ב' פרק ו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה ספר שמואל · כ״ו בכסלו תשע״ו

שמואל ב' פרק ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה ספר שמואל · ה׳ בכסלו תשע״ו

פרשת תולדות

הרב יהושע ון דייק · שיעור 112 בסדרה פרשת השבוע · ה׳ בכסלו תשע״ו

שמואל ב' פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה ספר שמואל · כ״ו במרחשון תשע״ו

פרשת לך לך

הרב יהושע ון דייק · שיעור 110 בסדרה פרשת השבוע · י״ג במרחשון תשע״ו

שמואל ב' פרק ב'-ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה ספר שמואל · י״ג במרחשון תשע״ו

שמואל ב' פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה ספר שמואל · י״ג במרחשון תשע״ו