חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

נחמיה - סיום

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה עזרא ונחמיה · י״ד בסיון תשע״ג

נחמיה - פרק יא ופרק יב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה עזרא ונחמיה · כ״ט באייר תשע״ג

נחמיה - פרק ט ופרק י

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה עזרא ונחמיה · כ״ה באדר תשע״ג

נחמיה - פרק ח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה עזרא ונחמיה · י״א באדר תשע״ג