חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

עזרא - פרק ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה עזרא ונחמיה · כ׳ במרחשון תשע״ג

עזרא - פרק ב

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה עזרא ונחמיה · ט׳ במרחשון תשע״ג

עזרא - הקדמה ופרק א

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה עזרא ונחמיה · ב׳ במרחשון תשע״ג

יחזקאל - פרקים מג-מד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה ספר יחזקאל · כ״ו באלול תשע״ב

יחזקאל - פרקים מ-מג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה ספר יחזקאל · י״ט באלול תשע״ב

יחזקאל - פרקים לח-לט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה ספר יחזקאל · י״ב באלול תשע״ב

יחזקאל - פרק לז - המשך

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה ספר יחזקאל · ו׳ באלול תשע״ב

יחזקאל - פרק לז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה ספר יחזקאל · כ״ז בתמוז תשע״ב

יחזקאל - פרק לו - המשך

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה ספר יחזקאל · י״ד בתמוז תשע״ב