חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

חרותנו וביעור חמץ

הרב יהושע ון דייק · שיעור 34 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

04 ספר יהושע פרק ב'-ג'

הרב ארז לוי · שיעור 4 בסדרה ספר יהושע · כ״ג בטבת תש״ס

פרק ג

הרב יובל שרלו · שיעור 3 בסדרה מגילת איכה · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת לך לך

הרב יהושע ון דייק · שיעור 14 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת בא

הרב יהושע ון דייק · שיעור 4 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

1 הקדמה פרק א

הרב יובל שרלו · שיעור 1 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס