חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פרשת בא

הרב יהושע ון דייק · שיעור 4 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

1 הקדמה פרק א

הרב יובל שרלו · שיעור 1 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס