חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פרשת זכור / תצווה

הרב יהושע ון דייק · שיעור 9 בסדרה פרשת השבוע · י׳ באדר תשס״ט

פרשת תרומה

הרב יהושע ון דייק · שיעור 7 בסדרה פרשת השבוע · ב׳ באדר תשס״ט

משפטים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 8 בסדרה פרשת השבוע · כ״ה בשבט תשס״ט

פרשת יתרו

הרב יהושע ון דייק · שיעור 5 בסדרה פרשת השבוע · י״ח בשבט תשס״ט

פרשת בשלח

הרב יהושע ון דייק · שיעור 6 בסדרה פרשת השבוע · י״א בשבט תשס״ט

פרשת משפטים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 22 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

ירמיהו - מבוא חלק א

הרב תמיר גרנות · שיעור 1 בסדרה ספר ירמיהו · כ״ג בטבת תש״ס

4 המשך פרק ג ותחילת ד

הרב יובל שרלו · שיעור 4 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס