חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

סוף פרק א פרק ב

הרב יובל שרלו · שיעור 2 בסדרה מגילת איכה · כ״ג בטבת תש״ס

חרותנו וביעור חמץ

הרב יהושע ון דייק · שיעור 34 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

01 ספר יהושע פרק א'

הרב ארז לוי · שיעור 1 בסדרה ספר יהושע · כ״ג בטבת תש״ס

1 פרקים א,ב

הרב יובל שרלו · שיעור 1 בסדרה ספר איוב · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת חוקת

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

פרק ג

הרב יובל שרלו · שיעור 3 בסדרה מגילת איכה · כ״ג בטבת תש״ס