חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פרשת ויגש

הרב יהושע ון דייק · שיעור 1 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

9 פרקים יא יב

הרב יובל שרלו · שיעור 9 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס

1 הקדמה פרק א

הרב יובל שרלו · שיעור 1 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס

02 ספר יהושע פרק א'

הרב ארז לוי · שיעור 2 בסדרה ספר יהושע · כ״ג בטבת תש״ס

2 פרקים ג,ד

הרב יובל שרלו · שיעור 2 בסדרה ספר איוב · כ״ג בטבת תש״ס