חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

2 פרק ב

הרב יובל שרלו · שיעור 2 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת ויחי

הרב יהושע ון דייק · שיעור 2 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

3 פרקים ד,ה,ו

הרב יובל שרלו · שיעור 3 בסדרה ספר איוב · כ״ג בטבת תש״ס

3 פרק ג

הרב יובל שרלו · שיעור 3 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס