» שיעורים תנ"ך

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פרק ג

הרב יובל שרלו · שיעור 3 בסדרה מגילת איכה · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת ויגש

הרב יהושע ון דייק · שיעור 1 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

9 פרקים יא יב

הרב יובל שרלו · שיעור 9 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס

1 הקדמה פרק א

הרב יובל שרלו · שיעור 1 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס