» שיעורים תנ"ך

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פרשת ויחי

הרב יהושע ון דייק · שיעור 2 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

3 פרקים ד,ה,ו

הרב יובל שרלו · שיעור 3 בסדרה ספר איוב · כ״ג בטבת תש״ס

3 פרק ג

הרב יובל שרלו · שיעור 3 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס

03 ספר יהושע פרק א'-ב'

הרב ארז לוי · שיעור 3 בסדרה ספר יהושע · כ״ג בטבת תש״ס

4 פרקים ו,ז

הרב יובל שרלו · שיעור 4 בסדרה ספר איוב · כ״ג בטבת תש״ס