» שיעורים תנ"ך

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

02 ספר יהושע פרק א'

הרב ארז לוי · שיעור 2 בסדרה ספר יהושע · כ״ג בטבת תש״ס

2 פרקים ג,ד

הרב יובל שרלו · שיעור 2 בסדרה ספר איוב · כ״ג בטבת תש״ס

2 פרק ב

הרב יובל שרלו · שיעור 2 בסדרה ספר קהלת · כ״ג בטבת תש״ס

פרשת ויחי

הרב יהושע ון דייק · שיעור 2 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס

3 פרקים ד,ה,ו

הרב יובל שרלו · שיעור 3 בסדרה ספר איוב · כ״ג בטבת תש״ס