“נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו”

כמדי שנה בשנה עלינו לירושלים לריקוד-דגלים המסורתי של בית הישיבה.