» אהבת ישראל

הרב אהרון איזנטל

רב היישוב חספין ור"מ שיעור ד'


אהבת ישראל - 1

הרב אהרון איזנטל · שיעור 1 בסדרה אהבת ישראל · כ״ג בטבת תש״ס

אהבת ישראל - 2

הרב אהרון איזנטל · שיעור 2 בסדרה אהבת ישראל · כ״ג בטבת תש״ס

אהבת ישראל - 3

הרב אהרון איזנטל · שיעור 3 בסדרה אהבת ישראל · כ״ג בטבת תש״ס