» אורות ארץ ישראל

הרב אהרון איזנטל

רב היישוב חספין


4. גוי אחד בארץ

הרב אהרון איזנטל · שיעור 4 בסדרה אורות ארץ ישראל · כ״ג בטבת תש״ס

6. פסקה א

הרב אהרון איזנטל · שיעור 6 בסדרה אורות ארץ ישראל · כ״ג בטבת תש״ס

12. המשך פסקה ג

הרב אהרון איזנטל · שיעור 12 בסדרה אורות ארץ ישראל · כ״ג בטבת תש״ס

13. סוף פסקה ג

הרב אהרון איזנטל · שיעור 13 בסדרה אורות ארץ ישראל · כ״ג בטבת תש״ס

15. דמיון ושכל

הרב אהרון איזנטל · שיעור 15 בסדרה אורות ארץ ישראל · כ״ג בטבת תש״ס