» אורות ישראל

הרב אהרון איזנטל

רב היישוב חספין


אורות ישראל - הקדמה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 1 בסדרה אורות ישראל · כ״ג באלול תשע״ג

מבוא ורענון

הרב אהרון איזנטל · שיעור 37 בסדרה אורות ישראל · י׳ במרחשון תשע״ה

אורות ישראל פרק ג פסקא ה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 38 בסדרה אורות ישראל · כ״ב במרחשון תשע״ה

אורות ישראל פרק ג פסקא ו

הרב אהרון איזנטל · שיעור 39 בסדרה אורות ישראל · כ״ה במרחשון תשע״ה

ואהבת לרעך כמוך

הרב אהרון איזנטל · שיעור 45 בסדרה אורות ישראל · כ׳ בשבט תשע״ה

אורות ישראל- פרק ה פסקה ג

הרב אהרון איזנטל · שיעור 63 בסדרה אורות ישראל · כ״א במרחשון תשע״ו

אורות ישראל - פרק ו פסקה א

הרב אהרון איזנטל · שיעור 77 בסדרה אורות ישראל · כ״ח באדר א׳ תשע״ו

אורות ישראל פרק ו פסקה ד

הרב אהרון איזנטל · שיעור 79 בסדרה אורות ישראל · י״ב באדר ב׳ תשע״ו

אורות ישראל פרק ו פסקה ה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 80 בסדרה אורות ישראל · י״ט באדר ב׳ תשע״ו

אורות ישראל פרק ו פסקה ו

הרב אהרון איזנטל · שיעור 81 בסדרה אורות ישראל · כ״ז באדר ב׳ תשע״ו