» התנ”ך היומי – יהושע

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ה'


יהושע פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי - יהושע · ו׳ במרחשון תשע״ט

יהושע פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי - יהושע · ז׳ במרחשון תשע״ט

יהושע פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי - יהושע · ח׳ במרחשון תשע״ט

יהושע פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - יהושע · י״ב במרחשון תשע״ט

יהשוע פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה התנ"ך היומי - יהושע · י״ג במרחשון תשע״ט

יהושע פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה התנ"ך היומי - יהושע · י״ד במרחשון תשע״ט

יהושע פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה התנ"ך היומי - יהושע · י״ט במרחשון תשע״ט

יהושע פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה התנ"ך היומי - יהושע · כ׳ במרחשון תשע״ט

יהושע פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה התנ"ך היומי - יהושע · כ״א במרחשון תשע״ט

יהושע פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי - יהושע · כ״ב במרחשון תשע״ט

יהושע פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי - יהושע · כ״ג במרחשון תשע״ט

יהושע פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי - יהושע · כ׳ בכסלו תשע״ט

יהושע פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי - יהושע · כ״ח במרחשון תשע״ט

יהושע פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ"ך היומי - יהושע · כ״ט במרחשון תש״פ